אודות האיגוד

איגוד ערים "איילון" עוסק בטיפול בביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה. איגוד ערים הינה התאגדות של רשויות מקומיות מכח חוק איגודי ערים התשט"ו – 1955 ותיקוניו. האיגוד הינו בעליו של מתקן טיהור השפכים (מט"ש) "איילון" שהחל לפעול בשנת 1999. מט"ש איילון הינו המט"ש הרביעי בגודלו בארץ. המכון מטפל בכ- 21 מלמ"ק שפכים בשנה.

האיגוד משרת אוכלוסייה של מאות אלפי תושבים מהישובים: רמלה, לוד, באר יעקב, מועצה אזורית גזר, מועצה אזורית חבל מודיעין, עיריית מודיעין- מכבים- רעות, המועצה האזורית מטה בנימין, עריית שוהם ועריית מודיעין עלית.

שרותי הדברת יתושים

האיגוד מספק שרותי הדברת יתושים בנחלים הזורמים ממוצא מט"ש "איילון" ועד אתר חירייה (אורך ערוצי הנחל כ – 26 ק"מ), נחלים בהם זורמים מי הקולחים.

סילוק אשפה

האיגוד מספק גם שירותי פינוי מי תשטיפים ותחזוקת אתר פסולת  א.ס.פ  האתר נסגר ב- 31.12.2001 בהוראת מנכ"ל משרד הפנים ומנכ"ל משרד הפנים ומנכ"ל המשרד להגנת הסביבה ומבוצעות בו עבודות תחזוקה בלבד.

מכון טיהור שפכים (מט"ש) איילון

מט"ש "איילון" הוקם כמתקן אזורי, ומטפל בשפכי הרשויות  החברות באיגוד הערים.
המט"ש נמצא סמוך למפעל נשר רמלה, ממזרח לכביש 6. המתקן מטפל בשפכים סניטריים ושפכי אזורי תעשיה של מספר רשויות המאוגדות לצורך הקמתו והפעלתו  באיגוד ערים "איילון".

הביוב הנוצר משימוש ביתי ותעשייתי במים  זורם דרך מערכת  צנורות, ונשאב בתחנות שאיבה  לביוב עד המט"ש.
כניסת השפכים אל המט"ש הינה דרך 2 תחנות שאיבה ראשיות מאזור מודיעין, ומאזור לוד- רמלה.

המט"ש מטפל כיום בספיקת שפכים יומית ממוצעת  של 58,000 מ"ק, ספיקת שפכים שנתית של כ-21 מליון מ"ק בשנה. הרחבת ושדרוג המט"ש מבוצעים בשנתיים האחרונות, העבודות תסתיימנה בעוד מספר חודשים. ספיקת השפכים הניתנת לטיפול תהיה 81,000 מ"ק ליממה, המט"ש ישרת אוכלוסיה של 450,000 נפש.
הרחבת המט"ש נועדה לתת מענה לגידול משמעותי הצפוי באוכלוסיה ברשויות המחוברות למט"ש.

תהליכי הטיפול בשפכים הינם ביולוגיים, ללא הוספת כימיקלים לצורך הפקת הקולחים. תוצרי המט"ש הינם קולחים המשמשים בחלקם להשקיה חקלאית, ובוצה המפונית מהמט"ש. שיטת הטיפול הינה בוצה משופעלת, בשיטה זו מאפשרים גידול מגוון מיקרואורגניזמים, הניזונים מהמזהמים בשפכים, ומרחיקים את רובם מהנוזל. שדרוג המט"ש יאפשר מלבד הרחקת חומר אורגני גם את הרחקת תרכובות החנקן והזרחן.
הקולחים המופקים כיום הינם באיכות שיניונית, עם השלמת עבודות השדרוג וההרחבה תופק במט"ש קולחים באיכות שלישונית  להשקיה חקלאית בלתי מוגבלת, וכן לאיכות של הזרמה לנחל. לצורך כך הוקמו  בנוסף למתקנים שדרוג התהליך הביולוגי גם מתקן סינון קולחים במצע חול עמוק, וחיטוי בהיפוכלוריט.

הקולחים מוזרמים אל מאגר סמוך למט"ש, ממנו נשאבים רוב הקולחים להשקיה חקלאית בלתי מוגבלת ע"י חברת מקורות. חלק מהקולחים מוזרם לנחל עקב מחסור בנפח איגום קולחים.

הפקת קולחים כרוכה ביצירת בוצה, שמקורה בגידול מיקרואורגניזמים (החיוני לטיפול במזהמים בשפכים).עודפי בוצה מטופלים במט"ש במספר שלבי טיפול, שמטרתם להקטין את כמות החומר האורגני אשר עלול לגרום למטרדים סביבתיים, ולהקטין את כמות הבוצה אותה נדרש לפנות מהמט"ש ע"י סחיטתה והוצאת נוזלים . לצורך עמידה באיכות בוצה נדרשת מפונית הבוצה אל אתר קומפוסטציה. הקומפוסט המופק מבוצות מפוזר ומוצנע בשדות חקלאיים,ומשמש כחומר לדישון וטיוב קרקעות.

תמונת נוף

מי אנחנו

איגוד ערים איילון עוסק בטיפול בביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה. איגוד ערים הינה התאגדות של רשויות מקומיות מכח חוק איגודי ערים התשט"ו – 1955 ותיקוניו.

האיגוד הינו בעליו של מתקן טיהור השפכים (מט"ש) איילון שהחל לפעול בשנת 1999.

מט"ש איילון הינו המט"ש הרביעי בגודלו בארץ. המכון מטפל בכ- 21 מלמ"ק שפכים בשנה.

האיגוד משרת אוכלוסייה של מאות אלפי תושבים מהישובים: רמלה, לוד, באר יעקב, מועצה אזורית גזר, מועצה אזורית חבל מודיעין, עיריית מודיעין- מכבים- רעות, המועצה האזורית מטה בנימין, עיריית שוהם ועיריית מודיעין עלית.