סילוק אשפה

האיגוד מספק גם שירותי פינוי מי תשטיפים ותחזוקת אתר פסולת  א.ס.פ  האתר נסגר ב- 31.12.2001 בהוראת מנכ"ל משרד הפנים ומנכ"ל המשרד להגנת הסביבה ומבוצעות בו עבודות תחזוקה בלבד.

תמונת נוף