ביעור יתושים

הדברת היתושים נעשית באיגוד במטרה למנוע התפרצות מחלות כגון: קדחת מערב הנילוס  וכו' המועברות לאדם ע"י היתושים, וכן למנוע מטרדי עקיצות, האיגוד מבצע את הפעולות ההדברה בצורה יזומה וממוקדת בבתי הגידול של היתושים במטרה למנוע את התפתחותם ליתושים בוגרים.
תמונת נוף