פרויקט שדרוג מרכז טיהור שפכים

פרויקט שדרוג המתקן הקיים

במהלך שנת 2017  יושלם פרויקט שדרוג המט"ש הקיים, שמטרתו הפקת קולחים שלישונית באיכות הנדרשת לפי תקנות בריאות העם 2010. איכות הקולחים תאפשר הן השקיה חקלאית בלתי מוגבלת, והן הזרמה לנחל.
תהליך הטיפול שנבחר הינו בוצה משופעלת מסוג ברדנפו ב-5 שלבים.
העבודות המבוצעות הינן –

  • שדרוג תהליך הטיפול
  • שדרוג 4 מבני הראקטורים הקיימים, בכל מבנה
  • הוספת תאים אנארוביים להרחקת זרחן ביולוגית
  • הוספת תאים אנאוכסיים להשלמת הרחקת חנקן בתהליך דניטריפיקציה
  • הוספת נפח לתאים אירוביים להרחקת חומר אורגני ואמוניה.
  • הוספת 4 משקעים שניוניים עגולים בקוטר 34 מ' כ"א.

בנוסף, הוספת מתקני טיפול בקולחים:

  • הקמת מתקן סינון חול גרביטציני לקולחים, הכולל  6 תאי סינון
  • הקמת 2 תאי מגע לחיטוי קולחים בהיפוכלוריט.
  • שדרוג מערך סחיטת בוצה ע"י החלפת 2 צנטריפוגות קיימות בחדשות לספיקה של 60 מק"ש כ"א.
תמונת נוף