פרויקט הרחבת מרכז טיהור שפכים

המט"ש הקיים הוקם לספיקה יומית של 54,000 מ"ק ליממה, הרחבת המט"ש נועדה לתת מענה לגידול בספיקות שפכים ל-81,000 מ"ק ליממה.

פרויקט זה ממומן ע"י רשות המים, במטרה לתת מענה לגידול מתוכנן בספיקות שפכים עקב רצון המדינה להגדיל את פתרונות הדיור.
הרחבת המט"ש כוללת:

  • הוספת 2 תאי שיקוע ראשוני
  • הוספת 2 יחידות לטיפול ביולוגי בשפכים, כל יחידה כוללת תא אנארוביים, תאים אנאוכסיים ואירוביים.
  • הוספת 2 משקעים שניוניים עגולים בקוטר 34 מ' כ"א
  • הוספת 2 תאי סינון קולחים (בסה"כ מוקמים 8 תאי סינון)
  • הוספת מעכל אנארובי לעכול בוצה
תמונת נוף