חברי מועצת האיגוד

דוד יפרח - יו"ר האיגוד ור.מוא"ז עמק לוד

מיכאל וידל-ראש עיריית רמלה

אברהם אילוז- מ"מ ראש עיריית רמלה

גבי אברמשוולי- עיריית רמלה

יאיר רביבו - ראש עיריית לוד

פזית נויברגר- מנכ"ל בפועל תאגיד מי לוד

גיל חדד- עיריית לוד

פטר וייס- ראש מועצה אזורית גזר

שמעון סוסן- ראש מועצה אזורית חבל מודיעין

ניסים גוזלן- ראש מועצה מקומית באר -יעקב

רמי תנעמי- ראש מועצה מקומית בית דגן