מכרז מספר 2\17

מכרז מספר 2/17 – אספקת 2 צנטריפוגות למכון טיהור שפכים אילון (מט"ש אילון)

לפי מפרט שישלח לפי בקשה.

סיור קבלנים בתאריך : 18.5.17 בשעה 12:30 השתתפות חובה.

תאריך אחרון להגשת ההצעות 18.6.17 בשעה 13:00

 

 

איש קשר:אילנה רובין

טלפון: 073-2322900

פקס:073-2322922

מייל: igud@ayalonb.co.il