מן התקשורת

סיור ראש ממשלת ג'מייקה במט"ש איילון

ב- 3.2017 נערך ביקור של משלחת מג'מייקה במט"ש איילון . חברי המשלחת מג'מייקה היו ראש ממשלת ג'מייקה מר אנדרו הולנס , שגריר לנושאים כלכליים, ויועץ לביטחון לאומי.

הביקור אורגן ע"י חברת AH- עדין הולדינגס, בראשות פרופ' אבנר עדין,קבוצת השקעות  MIYA  של חברת אריסון, ומשרד החוץ הישראלי. את המשלחת אירח איגוד ערים איילון, בראשות גב' אילנה רובין.

המשלחת באה ללמוד על משק המים והביוב בישראל, המתמחה בתחומים אותם יש רצון לקדם בג'מייקה- טפול בשפכים למחזור קולחים,הטית מי גשם ואגירתם במי תהום,ניהול מים, והתפלה.

בצורת בג'מייקה בשנים האחרונות מגבירה את הצורך במציאת פתרונות לניהול משק המים, בדומה לפעולות שננקטו בישראל.

המשלחת מג'מייקה התרשמה מאד מהניהול המרכזי של משק המים, ומיעילות הניהול.

במט"ש אילון ניתן ללמוד על פרויקטים המוקמים בישראל בקנה מידה גדול- שדרוג מט"ש בגודל של 54,000 מק"י למתקן המפיק קולחים באיכות שלישונית . קולחי המט"ש ישמשו להשקיה חקלאית בלתי מוגבלת. חלק מהקולחים משמשים את תחנת הכח הסמוכה גזר.
בנוסף-  בעידוד המדינה מורחב המט"ש על מנת לקבל את השפכים הנוספים עקב הבניה המסיבית במקומות המזרימים שפכים אל המט"ש. יכולת הטיפול של המט"ש תגדל ל-81,0000 מ"ק ביממה.

בסיור שנערך במט"ש נדונו יישומים אפשריים לאלו המיושמים באילון עבור ג'מייקה.

בתמונה- חברי המשלחת עם המארחים על רקע מאגר קולחים במט"ש איילון.

Prime Minister of Jamaica visits Ayalon Wastewater Treatment Plant in Israel

תמונת נוף