איכות השפכים

מפוחים

המפוחים הם "לב" תהליך הטיהור ומהווים את החמצן לתהליך הפירוק הביולוגי. הפרוייקט עוסק ברכיבים הבאים:

  1. הגדלת כושר ייצור האוויר במט"ש
  2. חידוש הציוד, והגדלת העמידות של הציוד לאווירה הקורוזובית הקשה שבמט"ש
  3. הפרדת מערך האוויר ל – 2 צרכנים; האזור העמוק והאזור הרדוד
  4. אוטומציה מלאה וחכמה

הגדלת ושדרוג מתקן החשמל המפעלי שיתן מענה מלא לצרכי מערכת האוויר, וכן גיבוי מלא למתקן האוויר ע"י הגדלת כושר מערך הגנרציה, ע"פ דרישות רשות המים

שדרוג מערכות החשמל

הגדלת ושדרוג מתקן החשמל המפעלי שיתן מענה מלא לצרכי המערכת וכן גיבוי מלא למתקן האוויר ע"י הגדלת כושר מערך הגנרציה, ע"פ דרישות רשות המים.

נטרול ריחות שוחת מודיעין 

לאור תלונות התושבים, סקר הריחות, והחלטת המועצה יצא האיגוד לתכנון מידי של ניטרול הריחות לשוחת כניסת השפכים של מודיעין גזר. הצפי כי עד לסוף השנה ייצא מכרז לביצוע העבודות וכי העבודה תסתיים עד לסוף הרבעון השני של 2021.

 

תמונת נוף