פרויקט הרחבת מרכז טיהור שפכים

בימים אלה מסיים האיגוד להגדיל את ספיקות המט"ש לספיקות תכן של 81 אלמ"ק ליממה. במקביל החל האיגוד לאור הגידול בספיקות השפכים אשר נקלטו במט"ש במהלך שנת 2020 החל המט"ש בתכנון הגדלת המט"ש במודל נוסף אשר יקנה את היכולת לקלוט אוכלוסייה נוספת הכוללת עוד כ-150 אלף איש. במטרה לתת מענה לגידול מתוכנן בספיקות שפכים עקב רצון המדינה להגדיל את פתרונות הדיור.

הרחבת המט"ש תכלול בין השאר פרויקטים נוספים אשר נדרשים למט"ש באופן מיידי בינם כוללים:  

  • ניטרול ריחות
  • בריכת ויסות
  • בריכת חירום
  • בניית מתקן לקליטת ביוביות
  • בניית מחסנים ומבנה שירות
  • ביוגנרציה
  • שדרוג מערך הטיפול בבוצה

ועוד..

תמונת נוף