מכרזים

29.4.2019

מכרז פומבי 04/2019 למתן שירותים מקצועיים- ייעוץ משפטי, ראיית חשבון, גזברות וביקורת פנים (כל שירות בנפרד)

איגוד ערים איילון (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה) (להלן:" האיגוד") פונה בזאת למציעים שונים, ליתן הצעתם למכרז שבנדון עבור התקשרות עם מספר מציעים בחוזה לייעוץ וליווי מקצועי בתחומי השירות כמפורט במסמכי המכרז המצורפים בלינק הבא: עיון במסמכי מכרז 04/19.

עלות רכישה של מסמכי המכרז 1,000 ₪. ניתן לרוכשם במשרדי האיגוד, אזור התעשיה רמלה.

 

ניתן לפנות בשאלות הבהרה בדוא"ל לכתובת: IGUD@AYALONB.CO.IL עד ליום 10/5/19 בשעה 14:00,

את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה עד ליום 23.5.2019  בשעה 14:00  בדיוק באופן המפורט במסמכי המכרז.

7.5.2019 הודעת הבהרה מספר 1

בהמשך לשאלות המשתתפים בהליך, מובאת אליכם התייחסות האיגוד לשאלות הבהרה, תיקונים, הערות ובקשות לשינויים. שאלות הבהרה 7.5.2019

 

14.5.2019 הודעת הבהרה מספר

את חוברת מסמכי המכרז, ניתן לרכוש בתמורה לסך של 1,000 ₪ בסכום שלא יוחזר ב- 2 אופציות:

1.בהעברה בנקאית 4 ימים לפני מועד הגשת המכרז.

פרטי העברה בנקאית:

לחשבון איגוד ערים "אילון" (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה), בנק לאומי רחוב הרצל 84, רמלה  סניף 936,  מס' ח-ן 271500/44

יש לשלוח במייל את אישור ההעברה בצירוף פרטי המציע.

2. במזומן בלבד ביום הגשת המכרז.

המחאות לא יתקבלו . במידה ויש מציע שמעדיף לשלם בהמחאה, יש להגיע  למשרדי האיגוד 4 ימים לפני מועד ההגשה.

 

14.5.2019 הודעת הבהרה מספר

בהמשך לשאלות המשתתפים בהליך, מובאת אליכם התייחסות האיגוד לשאלות הבהרה, תיקונים, הערות ובקשות לשינויים.

שאלות הבהרה 14.5.2019

 

12.5.2019

מכרז 05-19 הזמנה ליתן הצעות למכרז למתן שירותי הדברה בשטחי האיגוד

 

כללי: איגוד ערים איילון (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה) (להלן: "האיגוד") פונה בזאת למציעים שונים, ליתן הצעתם למכרז למתן שירותי הדברה בשטחי האיגוד.

 

קבלת מסמכי המכרז: את מסמכי המכרז ניתן לקבל במשרדי איגוד ערים איילון (באזור התעשייה "נשר" שברמלה) בתיאום מראש.

 

השתתפות במפגש המציעים הינה חובה: מפגש המציעים יתקיים ביום 27.5.2019 שעה 08:30 יציאה ממשרדי האיגוד ליד מפעלי "נשר" ברמלה.

 

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 13.6.2019 בשעה 12:00.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאיגוד בטל': 0732322900 ובדוא"ל igud@AYALONB.CO.IL.