מכרזים

19.3.18

מכרז מספר 3/18- אספקת והתקנת חלקים לגורפים במט"ש אילון.

לפי מפרט שישלח לפי בקשה.

 

מפגש מציעים בתאריך:22.3.18  בשעה: 9:00 השתתפות חובה.

 

תאריך אחרון להגשת ההצעות: 15.4.18 בשעה: 14:00.

 

יו"ר האיגוד: דוד יפרח

איש קשר: אילנה רובין

מסמכי המכרז ניתן לקבל באיגוד ערים "אילון"

טלפון: 073-2322900

פקס: 073-2322922

מייל: igud@ayalonb.co.il

                

                                                                                        

                                                     11/3/18  

מכרז מספר 1/18- התקנת 2 צנטריפוגות במכון טיהור שפכים אילון (מט"ש אילון)

לפי מפרט שישלח לפי בקשה.

 

סיור קבלנים בתאריך:14.3.18 בשעה: 14:00 נפגשים במשרדי האיגוד השתתפות חובה.

 

תאריך אחרון להגשת ההצעות: 9.4.18 בשעה: 14:00.

 

יו"ר האיגוד: דוד יפרח

איש קשר: אילנה רובין

מסמכי המכרז ניתן לקבל באיגוד ערים "אילון"

טלפון: 073-2322900

פקס: 073-2322922

מייל: igud@ayalonb.co.il