מכרזים

14.9.2020

הודעה על דחיית מועד הגשת מכרז 05/20 ו- 06/20.
לאור המצב הוחלט על דחיית מועד הגשת הצעות למכרז 05/2020 אספקה ,התקנה חיבור הפעלה והרצה של שני גנרטורים  ולמכרז 06/2020 ביצוע עבודות יצור אספקה חיבור וחיווט לוחות חשמל ראשיים מתח נמוך עבור איגוד ערים אילון .
 
לתאריך 13.10.2020 שעה 14:30.
 
הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל.
עוד יובהר כי תוקף ערבות ההצעה יוארך בשני המכרזים (לכל מכרז בנפרד) עד ל-31.12.2020

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאיגוד בטל': 073-2322900 ובדוא"ל igud@ayalonb.co.il.

 

 

13.8.2020

מכרז 05/2020 לאספקה, התקנה, חיבור, הפעלה והרצה של שני גנרטורים

עבור איגוד ערים איילון

כללי: איגוד ערים איילון (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה) פונה בזאת למציעים שונים ליתן הצעתם לאספקה, התקנה, חיבור, הפעלה והרצה של שני גנרטורים במט"ש איילון.

מסמכי המכרז: את מסמכי המכרז ניתן לקבל במשרדי האיגוד (באזור התעשייה נשר שברמלה) בתיאום מראש., או בדואר אלקטרוני בפנייה לכתובת המופיעה מטה

מפגש מציעים: השתתפות חובה! בתאריך 25.8.2020 בשעה 11:30במשרדי האיגוד באתר מט"ש אילון (ליד תחנת הכח גזר).

 

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 17.9.2020 בשעה 12:00 במשרדי האיגוד

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאיגוד בטל': 073-2322900 ובדוא"ל igud@ayalonb.co.il.

 

 

3.8.2020

מכרז 07/2020 הזמנה למתן הצעות לשכירת משרד

כללי: איגוד ערים איילון (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה) פונה בזאת למציעים שונים ליתן הצעתם לשכירת מבנה לצרכי משרד בשטח של כ 22 מ"ר ברוטו במבנה המשרדים במט"ש איילון.

השוכר ישא בעלויות התאמת המבנה.

מסמכי המכרז: ניתן להוריד את בקישור הבא: השכרת שטח לצרכי משרד אתר מטש אילון

מפגש מציעים: השתתפות חובה! בתאריך 9.8.20 בשעה 10:00 במשרדי האיגוד באתר מט"ש אילון (ליד תחנת הכח גזר).

 

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 23.8.2020בשעה 24:00. ניתן להגיש למייל המופיע מטה, חובה לוודא טלפונית קבלת המייל.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאיגוד בטל': 073-2322900 ובדוא"ל igud@ayalonb.co.il.

 

 

13.8.2020

מכרז 06/2020 לביצוע עבודות יצור, אספקה, חיבור וחיווט לוחות חשמל ראשיים מתח נמוך, ולוח בקרה עבור איגוד ערים איילון

כללי: איגוד ערים איילון (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה) פונה בזאת למציעים שונים ליתן הצעתם לביצוע עבודות יצור, אספקה, חיבור וחיווט לוחות חשמל ראשיים מתח נמוך, ולוח בקרה במט"ש איילון.

מסמכי המכרז: את מסמכי המכרז ניתן לקבל במשרדי האיגוד (באזור התעשייה נשר שברמלה) בתיאום מראש., או בדואר אלקטרוני בפנייה לכתובת המופיעה מטה

מפגש מציעים: השתתפות חובה! בתאריך 25.8.2020 בשעה 12:30במשרדי האיגוד באתר מט"ש אילון (ליד תחנת הכח גזר).

 

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 17.9.2020 בשעה 12:00 במשרדי האיגוד

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאיגוד בטל': 073-2322900 ובדוא"ל igud@ayalonb.co.il.

 

 

13.8.2020

מכרז 05/2020 לאספקה, התקנה, חיבור, הפעלה והרצה של שני גנרטורים

עבור איגוד ערים איילון

כללי: איגוד ערים איילון (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה) פונה בזאת למציעים שונים ליתן הצעתם לאספקה, התקנה, חיבור, הפעלה והרצה של שני גנרטורים במט"ש איילון.

מסמכי המכרז: את מסמכי המכרז ניתן לקבל במשרדי האיגוד (באזור התעשייה נשר שברמלה) בתיאום מראש., או בדואר אלקטרוני בפנייה לכתובת המופיעה מטה

מפגש מציעים: השתתפות חובה! בתאריך 25.8.2020 בשעה 11:30במשרדי האיגוד באתר מט"ש אילון (ליד תחנת הכח גזר).

 

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 17.9.2020 בשעה 12:00 במשרדי האיגוד

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאיגוד בטל': 073-2322900 ובדוא"ל igud@ayalonb.co.il.

 

 

3.8.2020

מכרז 07/2020 הזמנה למתן הצעות לשכירת משרד

כללי: איגוד ערים איילון (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה) פונה בזאת למציעים שונים ליתן הצעתם לשכירת מבנה לצרכי משרד בשטח של כ 22 מ"ר ברוטו במבנה המשרדים במט"ש איילון.

השוכר ישא בעלויות התאמת המבנה.

מסמכי המכרז: ניתן להוריד את בקישור הבא: השכרת שטח לצרכי משרד אתר מטש אילון

מפגש מציעים: השתתפות חובה! בתאריך 9.8.20 בשעה 10:00 במשרדי האיגוד באתר מט"ש אילון (ליד תחנת הכח גזר).

 

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 23.8.2020בשעה 24:00. ניתן להגיש למייל המופיע מטה, חובה לוודא טלפונית קבלת המייל.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאיגוד בטל': 073-2322900 ובדוא"ל igud@ayalonb.co.il.

 

 

קול קורא