מכרזים

10.6.2019

מכרז 05-19 הודעה להארכת מועד הגשת המכרז

מועד הגשת המכרז נדחה ליום ג' ה-25.6 בשעה 13:00 בצהריים, פתיחת המעטפות תתבצע באותו היום בשעה 14:00.

 

מכרז הדברה - מענה על שאלות משתתפים

12.5.2019

מכרז 05-19 הזמנה ליתן הצעות למכרז למתן שירותי הדברה בשטחי האיגוד

 

כללי: איגוד ערים איילון (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה) (להלן: "האיגוד") פונה בזאת למציעים שונים, ליתן הצעתם למכרז למתן שירותי הדברה בשטחי האיגוד.

 

קבלת מסמכי המכרז: את מסמכי המכרז ניתן לקבל במשרדי איגוד ערים איילון (באזור התעשייה "נשר" שברמלה) בתיאום מראש.

 

השתתפות במפגש המציעים הינה חובה: מפגש המציעים יתקיים ביום 27.5.2019 שעה 08:30 יציאה ממשרדי האיגוד ליד מפעלי "נשר" ברמלה.

 

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 13.6.2019 בשעה 12:00.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאיגוד בטל': 0732322900 ובדוא"ל igud@AYALONB.CO.IL.