מכרזים

13.4.2021

מועד תשובות לשאלות ההבהרה יוארך בעבור מכרז 2-21.לביצוע עבודות לאספקה והרכבת מערכת נטרול ריחות עבור מט"ש איילון.

התשובות יינתנו עד ליום א' בתאריך 18.4.2021.

מועד ההגשה יוארך עד ליום א' ה-25.4.2021 בשעה 8:30.

 פתיחת מעטפות ביום א' ה-25.4.2021 בשעה 9:00 בבוקר

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאיגוד בטל': 073-2322900 ובדוא"ל igud@ayalonb.co.il.

10.3.2021

לביצוע עבודות לאספקה והרכבת מערכת נטרול ריחות עבור מט"ש איילון

כלליאיגוד ערים איילון (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה) פונה בזאת למציעים שונים ליתן הצעתם לביצוע עבודות לאספקה והרכבת מערכת ניטרול ריחות  עבור איגוד ערים איילון

מסמכי המכרזאת מסמכי המכרז ניתן לקבל במשרדי האיגוד (באזור התעשייה נשר שברמלה) בתיאום מראש, או בדואר אלקטרוני בפנייה לכתובת המופיעה מטה או לינק מצורף

מפגש מציעים: השתתפות חובה! בתאריך 24.3.2021 בשעה 09:00במשרדי האיגוד באתר מט"ש אילון (ליד תחנת הכח גזר) 

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 22.4.2021 בשעה 12:00 במשרדי האיגוד

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאיגוד בטל': 073-2322900 ובדוא"ל igud@ayalonb.co.il.

קול קורא