מכרזים

12.11.2019

מכרז 08-19 הזמנה להגשת מועמדות למשרת גזבר/ית האיגוד

 

כללי: איגוד ערים איילון (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה) (להלן: "האיגוד") פונה בזאת למציעים שונים, להגשת מועמדותם למשרת גזבר/ית האיגוד.

 

עיקר דרישות התפקיד (מלוא דרישות התפקיד מפורטות במסמכי המכרז): א. תואר אקדמי באחד מהתחומים הבאים: כלכלה, חשבונאות, ראיית חשבון, מנהל עסקים, מדיניות ציבורית, מינהל ציבורי. הנדסת תעשיה וניהול. או בעל תואר אקדמי אחר, שסיים את קורס הגזברים ברשויות המקומיות בהצלחה וזכאי לקבל תעודה על כך. ב. ניסיון תעסוקתי מצטבר של לפחות 5 שנים, ברשויות מקומיות או באיגודי ערים, או בתאגידים עירוניים או בתאגידי מים וביוב בתחום הכספים והגזברות (כגון ניהול חשבונות, הכנת תקציב, חשבות שכר, ניהול גבייה, ניהול תזרים וחשבונות בנק, ניהול מו"מ עם מוסדות פיננסיים לקבלת מימון, הכנת דו"חות כספיים וכדומה).

 

היקף המשרה: 40%-50%.

 

קבלת מסמכי המכרז: את מסמכי המכרז ניתן לקבל בדוא"ל igud@ayalonb.co.il. או במשרדי האיגוד או דרך קישור זה:הזמנה להגשת הצעות למכרז 8-19

 

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 15.12.2019 בשעה 15:00.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאיגוד בטל': 0732322900 ובדוא"ל igud@AYALONB.CO.IL.

 

24.10.2019

מכרז 06-19 הזמנה ליתן הצעות למכרז לעריכת סקר טרום שיקום ותכנון מפורט לשיקום אס"פ מודיעין

 

כללי: איגוד ערים איילון (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה) (להלן: "האיגוד") פונה בזאת למתכננים שונים, ליתן הצעתם למכרז לעריכת סקר טרום שיקום ותכנון מפורט לשיקום אס"פ מודיעין.

 

קבלת מסמכי המכרז: את מסמכי המכרז ניתן לקבל במשרדי איגוד ערים איילון (באזור התעשייה "נשר" שברמלה) בתיאום מראש. או בדואר אלקטרוני בפנייה אל הכתובת המופיעה מטה.

 

השתתפות במפגש המציעים הינה חובה: מפגש המציעים יתקיים ביום 5.11.2019 שעה 09:00 באס"פ מודיעין.

 

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 10.12.2019 בשעה 12:00.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאיגוד בטל': 0732322900 ובדוא"ל igud@ayalonb.co.il.