מכרזים

הזמנה להגשת הצעות למתן שירותי ייעוץ משפטי לעריכת וליווי מכרזי כוח אדם

 

איגוד ערים איילון (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה) (להלן: "האיגוד") פונה בזאת למציעים שונים, ליתן הצעתם למתן שירותי ייעוץ משפטי בעריכת וליווי חמישה מכרזי כוח אדם באיגוד.

רשאים להגיש הצעות במכרז זה עורכי דין בעלי ניסיון מעשי בעריכת דין של 5 שנים ומעלה העומדים בשאר תנאי הסף המפורטים במסמכי ההזמנה להגשת הצעות.

 

קבלת מסמכי ההזמנה להגשת הצעות: את מסמכי ההזמנה להגשת הצעות ניתן לקבל באמצעות פניה לדוא"ל שכתובתו igud@AYALONB.CO.IL תחת הכותרת "בקשה לקבלת הזמנה להגשת הצעות למתן שירותי יעוץ משפטי – מכרזי כוח אדם". או בלינק המצורף הזמנה לקבלת הצעות - ייעוץ משפטי - מכרזי כוח אדם (2)עד 3.2.19 (2)

 

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום .3.2.19

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאיגוד בטל': 0732322900 ובדוא"ל igud@AYALONB.CO.IL.