מכרזים

2.7.2020

פנייה לשמאים להכנת חוות דעת בנושא חיוב מט"ש איגוד ערים איילון בהיטל השבחה 

כללי: איגוד ערים איילון, פונה לקבלת הצעות משמאים להכנת חוות דעת שמאית בנושא חיוב מט"ש איילון בהיטל השבחה

קבלת מסמכי המכרז: את מסמכי המכרז ניתן לקבל במשרדי איגוד ערים איילון (באזור התעשייה "נשר" שברמלה) בתיאום מראש. או בדואר אלקטרוני בפנייה אל הכתובת המופיעה מטה.

השתתפות במפגש המציעים הינה חובה: מפגש המציעים יתקיים ביום 8.7.2020בשעה 10:00 במט"ש איילון.

 

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 26.7.2020 בשעה 10:00. ניתן להגיש למייל המופיע מטה, חובה לוודא טלפונית קבלת המייל.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאיגוד בטל': 073-2322900 ובדוא"ל igud@ayalonb.co.il.

 

 

10.6.2020

מכרז 04-20 הזמנה לביצוע עבודות אספקה, הרחבה ושינוים במערכת חלוקה מתח גבוה במט"ש איילון

כללי: איגוד ערים איילון (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה) מתכבד להזמינכם להגיש הצעת מחיר לביצוע עבודות אספקה, הרחבה ושינוים במערכת חלוקה מתח גבוה במט"ש איילון

קבלת מסמכי המכרז: את מסמכי המכרז ניתן לקבל במשרדי איגוד ערים איילון (באזור התעשייה "נשר" שברמלה) בתיאום מראש. או בדואר אלקטרוני בפנייה אל הכתובת המופיעה מטה.

השתתפות במפגש המציעים הינה חובה: מפגש המציעים יתקיים ביום 25.6.2020 בשעה 10:00 במט"ש איילון.

 

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 13.7.2020 בשעה 08:00.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאיגוד בטל': 073-2322900 ובדוא"ל igud@ayalonb.co.il.

 

 

10.6.2020

מכרז 03-20 הזמנה למתן שירותי יועץ וממונה בטיחות עבור איגוד ערים איילון

 

כללי: איגוד ערים איילון (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה) מתכבד להזמינכם להגיש הצעת מחיר למתן שירותים ליועץ וממונה בטיחות עבור איגוד ערים איילון.

 

קבלת מסמכי המכרז: את מסמכי המכרז ניתן לקבל במשרדי איגוד ערים איילון (באזור התעשייה "נשר" שברמלה) בתיאום מראש. או בדואר אלקטרוני בפנייה אל הכתובת המופיעה מטה.

 

השתתפות במפגש המציעים הינה חובה: לאור טעות סופר בפרסום המסמכים סיור המציעים יתרחש בשני מועדים חובת הנוכחות הינה בעבור מפגש אחד בלבד. אין צורך להגיע לחשני הסיורים.

מפגש מציעים ראשון יתקיים ביום 17.6.2020 בשעה 10:00 במט"ש איילון.

מפגש מציעים נוסף יתקיים ביום 24.6.2020 בשעה 10:00 במט"ש איילון.

 

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 13.7.2020 בשעה 08:00.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאיגוד בטל': 073-2322900 ובדוא"ל igud@ayalonb.co.il.

 

 

 

קול קורא

23.2.2020

קול קורא פנייה לשמאים להכנת חוות דעת בנושא חיוב מטש בהיטל השבחה

 

כללי: איגוד ערים איילון, פונה לקבלת הצעות משמאים להכנת חוות דעת שמאית בנושא חיוב מט"ש איילון בהיטל השבחה.

 

קבלת מסמכים: את מסמכי המכרז ניתן לקבל במשרדי איגוד ערים איילון (באזור התעשייה "נשר" שברמלה) בתיאום מראש. או בדואר אלקטרוני בפנייה אל הכתובת המופיעה מטה.

 

מפגש המציעים  - אינו חובה: מפגש המציעים יתקיים ביום 26.2.2020שעה 12:00במט"ש איילון.

 

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 5.3.2020 בשעה 12:00.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאיגוד בטל': 0732322900 ובדוא"ל igud@ayalonb.co.il.