מכרזים

1.4.2020

מכרז 01-20 הזמנה לביצוע עבודות תכנון במט"ש איילון

 

איגוד ערים איילון  מודיע על הארכת מועד להגשת הצעות למכרז  עד  ליום 10.5בשעה 10:00

ההצעות יוכנסו לתיבת המכרזים  במשרדי  האיגוד, לידי  גב' שושי אשכנזי

הצעות שיוגשו מעבר למועד יפסלו.

 

מועד הגשת השאלות ידחה בהתאם עד לתאריך 27.4.2020

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאיגוד בטל': 0732322900 ובדוא"ל igud@ayalonb.co.il.

 

 

25.2.2020

מכרז 01-20 הזמנה לביצוע עבודות תכנון במט"ש איילון

 

כללי: איגוד ערים איילון (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה) מתכבד להזמינכם להגיש הצעת מחיר לביצוע עבודת תכנון במט"ש איילון

 

קבלת מסמכי המכרז: את מסמכי המכרז ניתן לקבל במשרדי איגוד ערים איילון (באזור התעשייה "נשר" שברמלה) בתיאום מראש. או בדואר אלקטרוני בפנייה אל הכתובת המופיעה מטה.

 

השתתפות במפגש המציעים הינה חובה: מפגש המציעים יתקיים ביום 8.3.2020 בשעה 09:00 במט"ש איילון.

 

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 25.3.2020 בשעה 14:30.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאיגוד בטל': 0732322900 ובדוא"ל igud@ayalonb.co.il.

 

 

קול קורא

23.2.2020

קול קורא פנייה לשמאים להכנת חוות דעת בנושא חיוב מטש בהיטל השבחה

 

כללי: איגוד ערים איילון, פונה לקבלת הצעות משמאים להכנת חוות דעת שמאית בנושא חיוב מט"ש איילון בהיטל השבחה.

 

קבלת מסמכים: את מסמכי המכרז ניתן לקבל במשרדי איגוד ערים איילון (באזור התעשייה "נשר" שברמלה) בתיאום מראש. או בדואר אלקטרוני בפנייה אל הכתובת המופיעה מטה.

 

מפגש המציעים  - אינו חובה: מפגש המציעים יתקיים ביום 26.2.2020שעה 12:00במט"ש איילון.

 

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 5.3.2020 בשעה 12:00.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאיגוד בטל': 0732322900 ובדוא"ל igud@ayalonb.co.il.