מכרזים

30.5.2021

 

מכרז פומבי מס' 03/2021 לביצוע עבודות פינוי מי תשטיפים מאתר סילוק פסולת (אס"פ) מודיעין עבור איגוד ערים איילון

 

איגוד ערים איילון (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה) מתכבד להזמינכם להגיש הצעות  לביצוע עבודות לפינוי מי תשטיפים משטח אתר סילוק פסולת (אס"פ) מודיעין.

מסמכי המכרז יימסרו לכל המעוניין תמורת 500 ₪ +מע"מ שלא יוחזרו, במשרדי איגוד ערים אילון (באזור התעשייה "נשר" שברמלה) בתיאום מראש, או בדואר אלקטרוני בפנייה אל הכתובת המופיעה מטה. הגשת ההצעה מותנת בתשלום.

השתתפות במפגש המציעים הינה חובה: מפגש המציעים יתקיים ביום 14.6.2021 בשעה 10:00

באס"פ מודיעין.

 

מועד אחרון להגשת הצעות: 7.7.2021 בשעה 12:00. הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאיגוד בטל': 0732322900 ובדוא"ל igud@ayalonb.co.il

 

קול קורא