מכרזים

26.12.2019

מכרז 09-19 הזמנה לבניית חדר מפוחים במט"ש איילון

 

כללי: איגוד ערים איילון (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה) מתכבד להזמינכם להגיש הצעת מחיר לביצוע עבודת לבניית חדר מפוחים דרומי וחדר חשמל במט"ש איילון

 

קבלת מסמכי המכרז: את מסמכי המכרז ניתן לקבל במשרדי איגוד ערים איילון (באזור התעשייה "נשר" שברמלה) בתיאום מראש. או בדואר אלקטרוני בפנייה אל הכתובת המופיעה מטה.

 

השתתפות במפגש המציעים הינה חובה: מפגש המציעים יתקיים ביום 9.1.2020 שעה 09:30 במט"ש איילון.

 

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 11.2.2020בשעה 14:30.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאיגוד בטל': 0732322900 ובדוא"ל igud@ayalonb.co.il.