מכרזים

7.10.2021

 

מכרז פומבי 07/2021  דרוש מפקח/ת תפעול ותחזוקה

לפרטי המשרה יש להקיש: כאן

ניתן להגיש מועמדות עד ליום 1.11.2021 בשעה 13:00 במזכירות האיגוד.

בקשה שתוגש ללא תעודות/ אישורים רלוונטיים לרבות קורות חיים, שאלון פרטים אישיים וניגוד עניינים וטופס הסכמה למסירת מידע פלילי – לא תידון

מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף

 

4.10.2021

 

הודעה בדבר בחירת נציגי ציבור לוועדות בחינת כוח אדם

בהתאם לתקנות החדשות לקבלת עובדים, יו"ר האיגוד מינה 2 נציגי ציבור לצורך השתתפות לוועדת בחינה לקבלת עובדים.

שמות הנציגים הינם:

  1. מר אלי בן שושה - נציג ציבור עיריית רמלה
  2. מר יובל אנוך  - נציג ציבור מועצה אזורית גזר

18.10.21

 

מכרז פומבי מס' 04/2021 לתכנון וביצוע מאצרה להצבת גיאוטיובים לטובת פינוי בוצה במט"ש איילון

 

איגוד ערים איילון (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה) מתכבד להזמינכם להגיש הצעות  לביצוע עבודות לתכנון וביצוע מאצרה במטש איילון.

מסמכי המכרז יימסרו לכל המעוניין במשרדי איגוד ערים אילון (באזור התעשייה "נשר" שברמלה) בתיאום מראש, או בדואר אלקטרוני בפנייה אל הכתובת המופיעה מטה. .

השתתפות במפגש המציעים הינה חובה: מפגש המציעים יתקיים ביום 27.10.2021בשעה 13:00

במטש איילון.

 

מועד אחרון להגשת הצעות: 21.11.2021 בשעה 12:30. הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאיגוד בטל': 0732322900 ובדוא"ל igud@ayalonb.co.il

 

18.10.21

 

מכרז פומבי מס' 05/2021 ללביצוע עבודות פינוי מי תשטיפים משטח אתר סילוק פסולת (אס"פ) מודיעין

 

איגוד ערים איילון (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה) מתכבד להזמינכם להגיש הצעות  לביצוע עבודות פינוי מי תשטיפים משטח אתר סילוק פסולת (אס"פ) מודיעין

.מסמכי המכרז יימסרו לכל המעוניין במשרדי איגוד ערים אילון (באזור התעשייה "נשר" שברמלה) בתיאום מראש, או בדואר אלקטרוני בפנייה אל הכתובת המופיעה מטה. .

השתתפות במפגש המציעים הינה חובה: מפגש המציעים יתקיים ביום 27.10.2021בשעה 10:30 באס"פ מודיעין

קבלן אשר נכח בסיור הקבלנים אשר נערך ביום ה-14.6.2021  בעבור מכרז 3/21 פטור מהשתתפות בסיור הנוכחי.

 

מועד אחרון להגשת הצעות: 21.11.2021 בשעה 12:30. הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאיגוד בטל': 0732322900 ובדוא"ל igud@ayalonb.co.il

 

קול קורא

18.10.21

 

קול קורא למתן שירותי ייעוץ בתחום הגנת מידע וסייבר במט"ש איילון

 

איגוד ערים איילון (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה) מתכבד להזמינכם להגיש הצעות  למתן שירותי ייעוץ בתחום הסייבר.

מסמכי הקול קורא יימסרו לכל המעוניין במשרדי איגוד ערים אילון (באזור התעשייה "נשר" שברמלה) בתיאום מראש, או בדואר אלקטרוני בפנייה אל הכתובת המופיעה מטה. .

השתתפות במפגש המציעים הינה חובה: מפגש המציעים יתקיים ביום 28.10 בשעה 9:00

במטש איילון.

 

מועד אחרון להגשת הצעות: 21.11.2021 בשעה 12:30. הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאיגוד בטל': 0732322900 ובדוא"ל igud@ayalonb.co.il